Beställ med Excelimport

Importera produkter till varukorgen med Excel

För att underlätta orderprocessen vid köp av flera artiklar eller vid återkommande beställningar kan vår Excel-mall användas för att spara tid. Ladda bara ner filen och ange artikelnumren för var och en av de önskade delarna på separata raden i kolumn A,  samt det önskade antalet för varje artikel i kolumn B (som visat på bilden nedan). Klicka sedan på "Ladda upp" och välj din importerade fil. Delarna kommer att läggas till i din varukorg och du kan gå vidare för att slutföra köpet.

Snippet Excel order file.PNG

Upp till 50 rader innehållandes artikelnummer kan importeras vid varje tillfälle. Om ett identisk artikelnummer återkommer på flera rader kommer kvantiteten för de olika raderna att slås ihop till en totalsumma vid importen. Om någon eller några av delarna inte är tillgängliga blir du meddelad om det vid uppladdningen – ta helt enkelt bort eller justera de rader som innehåller fel och ladda upp filen igen.

Ladda ner Excel-mallen